Fisch gibts reichlich.

Viele Dorsche werden gefangen und auch die ersten Köhler gehen ans Band. Bis auf wenige Ausnahmen stehen die Fische um die 60 Meter. Aber das kann sich auch schnell ändern ;-) . Die Dorsche sind eher auf langsam gefuehrte Köder aus , wobei der Köhler , wie immer , auf schnelle Sachen steht.

dorschfestival 2015 3 012 dorschfestival 2015 3 027 dorschfestival 2015 3 031 dorschfestival 2015 3 039 dorschfestival 2015 3 054

Rettungswestenpflicht ab dem 1.Mai. 2015

Ab dem 1.Mai. 2015 müssen ALLE an Bord eines Bootes , welches unter 8 Meter Länge ist und sich “in Fahrt” befindet, eine Rettungsweste tragen!

DSC_0315 (2)

Påbudet av flyteutstyr skrives inn i lov om fritids- og småbåter i en ny §23a, som lyder slik:

«I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører. Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i  situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis. »

Den nye loven trer i kraft allerede 1. mai i år.